تور مطالعه در ژاپن

08-06-2020

مطالعه برای سیستم مدیریت پیشرفته در ژاپن

08 اکتبر 2019

زینگجی 14 مدیر از 14 بخش مختلف را برای بازدید از 4 شرکت مشهور در ژاپن اعزام کرد.

تور مطالعه در ژاپن

09 اکتبر 20199 تویوتا در ناگویا

تیم زینگجی سیستم مدیریت عالی در تویوتا ، مرتب بودن ،آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی