عامل عملیاتی

  • داغ
    CT-03 RMU LBS عامل مشین مناسب برای واحد ایمن

    CT-03 RMU LBS عامل مشین مناسب برای واحد ایمن

    عملیات باز کردن یا (فیوز) قطع: دکمه باز کردن (یا قطع فیوز شبیه سازی) را وارد کنید یا سیم پیچ متصل به کار را برقی برق بزنید ، انرژی فنر دیگری آزاد می شود ، بدن را به سمت باز شدن ، قطع مدار اولیه سوق دهید. عملیات بسته شدن زمین: دسته دسته در پایین مکانیزم (شافت عامل زمینی) ، چرخش در جهت عقربه های ساعت برای حدود 90 درجه ، بدن توسط نیروی فنر مکانیسم ، بسته شدن مدار اولیه زمین می شود.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی